เหล็กปลอกคาน

Stirrup Steel Beam

นิยมนำไปใช้รัดเสาคานก่อนเทคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะของเนื้อปูน ในการหล่อเสาคานคอนกรีต ป้องกันการแตกร้าวของเสาคาน

สอบถามราคา/สั่งซื้อเหล็ก