เหล็กกล่องแบน

Rectangular Tube

เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ใช้ทำเสา นั่งร้าน ประตู หรืองานก่อสร้างอื่นๆ สำหรับที่พักอาศัย อาคารทั่วไป

สอบถามราคา/สั่งซื้อเหล็ก

 

ขนาด
ความหนา
พท.หน้าตัด
น้ำหนักต่อเมตร
น้ำหนักต่อเส้น
Thickness
Cross Section Area
Weight Per m.
Mass Per Pieces
Size
(mm.)
(sq.mm)
(kg/m.)
(kg./6m)
50×25
2.30
3.102
2.44
14.64
3.20
4.127
3.24
19.44
60×30
2.30
3.792
2.98
17.88
3.20
5.087
3.99
23.94
75×38
2.30
4.85
3.81
22.86
3.20
6.559
5.15
30.90
75×45
2.30
5.172
4.06
24.36
3.20
7.007
5.50
33.00
100×50
3.20
8.927
7.01
42.06
4.00
10.95
8.59
51.54
4.50
12.17
9.55
57.30
125×50
3.20
12.13
9.52
57.12
4.00
14.95
11.70
70.20
4.50
16.67
13.10
78.60
125×75
3.20
12.13
9.52
57.12
4.00
14.95
11.70
70.20
4.50
16.67
13.10
78.60
150×80
4.50
19.37
15.20
91.20
6.00
25.23
19.80
118.80
150×100
4.50
21.17
16.60
99.60
6.00
27.63
21.70
130.20
200×100
4.50
25.67
21.10
126.60
6.00
33.63
26.40
158.40

 

ขนาด
ความหนา
พท.หน้าตัด
น้ำหนักต่อเมตร
น้ำหนักต่อเส้น
Thickness
Cross Section Area
Weight Per m.
Mass Per Pieces
Size
(mm.)
(sq.mm)
(kg/m.)
(kg./6m)
60×30
1.60
2.712
2.13
12.78
2.30
3.792
2.98
17.88
3.20
5.087
3.99
23.94
75×45
1.60
3.672
2.88
17.28
2.30
5.172
4.06
24.36
3.20
7.007
5.50
33.00
100×50
1.60
4.632
3.64
21.84
2.30
6.552
5.14
30.84
3.20
8.927
7.01
42.06
4.50
12.17
9.55
57.30
125×75
2.30
8.852
6.95
41.70
3.20
12.13
9.52
57.12
4.00
14.95
11.70
70.20
4.50
16.67
13.10
78.60
6.00
21.63
17.00
102.00
150×75
3.20
13.73
10.80
64.80
150×80
4.50
19.37
15.20
91.20
5.00
21.36
16.80
100.80
6.00
25.23
19.80
118.80
150×100
3.20
15.33
12.00
72.00
4.50
21.17
16.60
99.60
6.00
27.63
21.70
130.20
9.00
39.67
31.10
186.60
200×100
4.50
25.67
20.10
120.60
6.00
33.63
26.4
158.40
9.00
48.67
38.2
229.20
200×150
4.50
30.170
23.70
142.20
6.00
39.630
31.10
186.60
9.00
57.670
45.30
271.80
250×150
6.00
45.630
35.80
214.80
9.00
66.67
52.30
313.80
12.00
86.530
67.90
407.40
300×200
6.00
57.630
45.20
271.20
9.00
84.670
66.50
399.00
12.00
110.500
86.80
520.80
350×150
6.00
57.63
45.20
271.20
9.00
84.67
66.50
399.00
12.00
110.50
86.80
520.80
400×200
6.00
69.63
54.70
328.20
9.00
102.70
80.60
483.60
12.00
134.50
106.00
636.00