เหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสา

Steel Pre-cut Squares Plates

เหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไปและงานโครงสร้างหนัก เช่น โรงงาน โรงเรียน และอาคารที่ต้องการความแข็งแรง

สอบถามราคา/สั่งซื้อเหล็ก