เหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสา

(เจาะรู)

Steel Pre-cut Base Plates

เหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไปและงานโครงสร้างหนัก เช่น โรงงาน โรงเรียน และอาคารที่ต้องการความแข็งแรง

สอบถามราคา/สั่งซื้อเหล็ก