เหล็กรางน้ำ

Channel Steel

ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐาน และรับน้ำหนักได้มาก จึงนิยมนำไปใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงเหล็กหลังคาโรงงาน โกดัง ทำแปหลังคา คาน เสา และงานบันได งานสะพาน เสาตอม่อ ฯลฯ

สอบถามราคา/สั่งซื้อเหล็ก

 

Nominal Size
Standard Sectional Dimension
Weight
H
B
t1
t2
r1
r2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg/m
kg/6m
kg/9m
kg/12m
50 x 25
50
25
5.0
6.0
6.0
3.0
3.86
23.16
34.74
46.32
75 x 40
75
40
5.0
7.0
8.0
4.0
6.90
41.40
62.10
82.80
100 x 50
100
50
5.0
7.5
8.0
4.0
9.40
56.40
84.60
112.80
125 x 65
125
65
6.0
8.0
8.0
4.0
13.40
80.40
120.60
160.80
150 x 75
150
75
6.5
10.0
10.0
5.0
18.60
111.60
167.40
223.20
150
75
9.0
12.5
15.0
7.5
24.00
144.00
216.00
288.00
180 x 75
180
75
7.0
10.5
11.0
5.5
21.40
128.40
192.60
256.80
200 x 80
200
80
7.5
11.0
12.0
6.0
24.60
147.60
221.40
295.20
200 x 90
200
90
8.0
13.5
14.0
7.0
30.30
181.80
272.70
363.60
250 x 90
250
90
9.0
13.0
14.0
7.0
34.60
207.60
311.40
415.20
250
90
11.0
14.5
17.0
8.5
40.20
241.20
361.80
482.40
300 x 90
300
90
9.0
13.0
14.0
7.0
38.10
228.60
342.90
457.20
300
90
10.0
15.5
19.0
9.5
43.80
262.80
394.20
525.60
300
90
12.0
16.0
19.0
9.5
48.60
291.60
437.40
583.20
380 x 100
380
100
10.5
16.0
18.0
9.0
54.50
327.00
490.50
654.00
380
100
13.0
16.5
18.0
9.0
62.00
372.00
558.00
744.00
380
100
13.0
20.0
24.0
12.0
67.30
403.80
605.70
807.60