เหล็กตัวซี

C Light Lip Channel

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่รับน้ำหนักไม่มากนัก โดยนิยมนำไปใช้ทำโครงสร้างหลังคาแบบต่างๆ หรือโครงสร้างที่อยู่อาศัย แปหลังคา และเสาค้ำยัน

สอบถามราคา/สั่งซื้อเหล็ก

 

ขนาด Size HxAxC
ความหนา
พท.หน้าตัด
น้ำหนักต่อเมตร
น้ำหนักต่อเส้น
Thickness
Cross Section Area
Weight Per m.
Mass Per Pieces
(mm.)
(sq.mm)
(kg/m.)
(kg./6m)
60x30x10
1.60
2.072
1.63
9.78
2.00
2.537
1.99
11.94
2.30
2.872
2.25
13.50
70x40x25
1.60
3.032
0.00
75x35x15
2.30
3.677
2.89
17.34
75x45x15
1.60
2.952
2.32
13.92
2.00
3.637
2.86
17.16
2.30
4.137
3.25
19.50
90x45x20
1.60
3.352
2.63
15.78
2.30
4.712
3.70
22.20
3.20
6.367
5.00
30.00
100x50x20
1.60
3.672
2.88
17.28
2.00
4.537
3.56
21.36
2.30
5.172
4.06
24.36
2.80
6.205
4.87
29.22
3.20
7.007
5.50
33.00
4.00
8.548
6.71
40.26
4.50
9.469
7.43
44.58
120x40x20
3.20
7.007
0.00
120x60x20
2.30
6.092
0.00
3.20
8.287
0.00
120x60x25
4.50
11.720
0.00
125x50x20
2.30
5.747
4.51
27.06
3.20
7.807
6.13
36.78
4.00
9.548
7.50
45.00
4.50
10.590
8.32
49.92
150x50x20
2.30
6.322
4.96
29.76
3.20
8.607
6.76
40.56
4.50
11.720
9.20
55.20
150x65x20
2.30
7.012
5.50
33.00
3.20
9.567
7.51
45.06
4.00
11.750
9.22
55.32
150x75x20
3.20
10.210
8.01
48.06
4.00
12.550
9.85
59.10
4.50
13.970
11.00
66.00
150x75x25
3.20
10.530
8.27
49.62
4.00
12.950
10.20
61.20
4.50
14.420
11.30
67.80
200x75x20
3.20
11.810
9.27
55.62
4.00
14.550
11.40
68.40
4.50
16.220
12.70
76.20
200x75x25
3.20
12.130
9.52
57.12
4.00
14.950
11.70
70.20
4.50
16.670
13.10
78.60
250x75x25
4.50
18.920
14.90
89.40